040218 DeKalb vs Harlem girls soccer - DeKalb Daily Chronicle Photos